Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Dębicy

Ratusz

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść zarządzenia

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Wzór oferty doc

 

źródło: UM Dębica