Zarządzenie nr 286/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 listopada 2017 roku

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 286/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Treść zarządzenia

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Wzór oferty doc

źródło: UM Dębica