Zarządzenie nr 285/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 listopada 2017 roku

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 285/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść zarządzenia

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Wzór oferty doc

źródło: UM Dębica