Zarządzenie nr 291/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 listopada 2017 roku

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 291/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyżywienia, edukacji, oświaty i wychowania.

Wzór zarządzenia

Wzór oferty

Wzór oferty doc.

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

źródło: UM Dębica