Zarządzenie nr 289/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 listopada 2017 roku

Miasto dębica - herb

Zarządzenie nr 289/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 r.

Treść zarządzenia

Wzór oferty

Wzór rozliczenia

Wzór umowy

źródło: UM Dębica