13 milionów dla Dębicy. Będą nowe autobusy, przystanki i remonty dróg

Nowoczesne autobusy a także poprawa infrastruktury drogowej mają przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji w Dębicko – Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym. Umowę na dofinansowanie wartego prawie 13 mln zł projektu odebrał z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortylaburmistrz Mariusz Szewczyk. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego opiewa na kwotę ponad 9 mln zł.

Milionowa inwestycja na modernizację taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt, oprócz zakupu 10 nowych autobusów wyposażonych w kamery (w tym 2 z napędem hybrydowym) obejmuje także przebudowę infrastruktury drogowej. W tym temacie zaplanowano budowę ronda obok sądu, montaż 16 wiat przystankowych (3 z nich będą posiadały system monitoringu) oraz remonty ul. Słonecznej i Fabrycznej.Dodatkowo ma zostać otworzona nowa linia komunikacji miejskiej o długości 10 km łącząca wschodnią i zachodnią część miasta.