Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Dębicy

Ratusz

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Wzór oferty doc

 

źródło: UM Dębica