Zebrania sprawozdawcze OSP Braciejowa i Podgrodzie

W sobotę 25 lutego 2023 r. odbyły się dwa zebrania sprawozdawcze jednostek OSP. Ochotnicze Straże Pożarne w Braciejowe i Podgrodzie przedstawiły sprawozdanie z wykonania budżetu, za które zarządu otrzymały absolutorium. Jednocześnie jednostki zgłosiły swoje zapotrzebowania na kolejny rok działalności. W spotkaniach oprócz członków Ochotniczej Straży brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dębica tj.: Stanisław Rokosz- Wójt Gminy Dębica, Marek Mikrut – Zastępca Wójta Gminy Dębica oraz Adrianna Miazga – Sekretarz Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zebrania-sprawozdawcze-osp-braciejowa-i-podgrodzie-3124.html