Strażacy obradowali w sobotę

W sobotę 18 lutego 2023 r. odbyły się dwa zebrania sprawozdawcze jednostek OSP. Ochotnicze Straże Pożarne w Stobiernej i Stasiówce przedstawiły sprawozdanie z wykonania budżetu, za które zarządu otrzymały absolutorium. Jednocześnie jednostki zgłosiły swoje zapotrzebowania na kolejny rok działalności. W spotkaniach oprócz członków Ochotniczej Straży brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dębica tj.: Marek Mikrut – Zastępca Wójta Gminy Dębica oraz Adrianna Miazga – Sekretarz Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/strazacy-obradowali-w-sobote-3114.html