Młodzież i seniorzy obradowali w CKiB

W dniu 29 grudnia 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica oraz Rady Seniorów Gminy Dębica.

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Seniorów – Kazimierz Lichoń. W czasie obrad Radni zapoznali się z uchwalonym przez Radę Gminy Dębica w dniu 20 grudnia Budżetem Gminy na rok 2023. Poznali jego wysokość, główne założenia, inwestycje, a także plany na przyszłość.

Poruszony został również temat bezpieczeństwa na drodze w świetle nowych przepisów ruchu drogowego, a także zachowania wszelkiej ostrożności i stosowania zasady ograniczonego zaufania zarówno przez pieszych jak i kierowców.

Istotą spotkania było także przedstawienie przez Wójta Stanisława Rokosza drogi do uzyskania statusu Uzdrowiska przez Latoszyn.

W tym dniu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami jednostek Gminy Dębica: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Centrum Usług Społecznych, Uzdrowisko Latoszyn Zdrój, którzy przedstawili swoje oferty skierowane dla Młodzieży i Seniorów.

Na zakończenie Radni złożyli sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlodziez-i-seniorzy-obradowali-w-ckib-3054.html