Stowarzyszenia “Zupełne Dobro” w Nagawczynie

15 lutego w Domu Kultury w Nagawczynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia "Zupełne Dobro", które od lat wspiera osoby zagrożone wykluczeniem i znajdujące się w kryzysie bezdomności.

Głównym punktem programu było wysłuchanie  prelekcji oraz zapoznanie się z głównymi zadaniami statutowymi organizacji. Na ręce Pani Prezes Marzeny Lutyńskiej przekazane zostały zebrane dary w postaci przetworów dla podopiecznych Stowarzyszenia. Zasięg zbiórki przerósł  oczekiwania i wyniósł 458 słoików. To ogromna pomoc i wsparcie dla organizacji.

Następnie uczestnicy spotkania – przedstawiciele Stowarzyszenia "Zupełne Dobro", Radna Gminy Dębica Agata Wiater, młodzież zrzeszona w wolontariacie przy PSP w Nagawczynie, Członkowie Klubu Seniora oraz Druhowie OSP Nagawczyna zasiedli do stołu, aby wspólnie celebrować "Tłusty Czwartek". Poczęstunek przygotowany został przez Seniorów i Radną Rady Seniorów Irenę Augustyn. Był to czas do wspólnych rozmów, bliższego poznania i integracji międzypokoleniowej.

Dziękujemy mieszkańcom Nagawczyny, Uczniom i ich Rodzicom z PSP w Nagawczynie, wspaniałym Seniorom z Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Nagawczynie, zawsze pomocnym Druhom OSP Nagawczyna, Wolontariuszom, Pani Renacie Urban, pracownikom CKiB oraz wszystkim Osobom, które wsparły akcję zbiórki przetworów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/stowarzyszenia-zupelne-dobro-w-nagawczynie-3115.html