To były ostatnie zebrania strażaków

W piątek 10 marca 2023 r.  odbyły się ostatnie zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Dębica. Walne zebrania odbyły się w jednostkach OSP Pustków i OSP Pustków – Strachów. Strażacy Ochotnicy przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu, za które zarządu otrzymały absolutorium. Jednocześnie jednostki zgłosiły swoje zapotrzebowania na kolejny rok działalności. W spotkaniach oprócz członków Ochotniczej Straży brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dębica tj.: Stanisław Rokosz- Wójt Gminy Dębica oraz Jacek Drobot – Zastępca Wójta Gminy Dębica.

Serdecznie gratulujemy wszystkim jednostkom zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dębica ale też w sprawy społeczne.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/to-byly-ostatnie-zebrania-strazakow-3146.html