Zebrania sprawozdawcze

3 i 4 marca 2023 r. w Paszczynie, Zawadzie i Nagawczynie odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP. Podczas spotkań przedstawiono działalność statutową jednostek OSP, w tym sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za miniony rok oraz omówiono plan działalności i finansowy na rok bieżący. Zarządy otrzymały absolutorium.

 

W Nagawczynie podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego miało miejsce również uroczyste ślubowanie na sztandar Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Nagawczyna. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu strażackiego „Rycerze Floriana”, w obecności strażaków, rodziców i zaproszonych gości odbyło się ślubowanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Na zakończenie mali druhowie bawili się z Maniaimprezowania. Zarząd OSP Nagawczyna dziękuje za udzielone absolutorium za rok sprawozdawczy oraz liczne przybycie rodzicom, zaproszonym gościom i wszystkim którzy wspierają jednostkę.

W zebraniu w Zawadzie uczestniczył Szeregowy Jarosław Maciołek z Wojskowego Centrum Rekrutacji z Mielca oraz Młodszy chorąży Andrzej Bielawski z 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, którzy przedstawili prezentacje na temat rekrutacji do wojska.

 

Serdecznie dziękujemy strażakom za ciągłą gotowość do działań oraz życzymy kolejnych owocnych lat.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zebrania-sprawozdawcze-3138.html