ZebranieZebranie – galeria

28 stycznia 2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochorniczej Straży Pożarnej w Czarnej.

Zebrania sprawozdawcze jednostek zwykle odbywają w styczniu i mają na celu podsumowanie działalności jednostki w roku poprzednim. 

Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności OSP, raport finansowy za rok 2022, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy, zawierający określenie głównych kierunków rozwoju jednostki na rok 2023.

Ponadto przyjęto ślubowanie od nowych druhów, którym życzymy wytwałośći i satysfakcji wynikającej z przynależności do OSP. 

W zebraniu gościnnie udział wzięli: Poseł na Sejm – Jan Warzecha, Starosta Powiatu Dębickiego – Piotr Chęciek, Wójt Gminy Czarna – Józef Chudy, Sekretarz Gminy Czarna – Mirosław Perz, ks. por. dr. Marcin Krępa, oraz funkcjonariusz PSP w Dębicy mł. bryg. Marcin Puzon.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1514&akcja=artykul