Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 1 marca 2023r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/533/2022 Rady Gminy Dębica z dnia 6 grudnia 2022 r.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20230227-3123.html