Sesja Rady Gminy Dębica 29.01.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie sesji  RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019r. o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

…………………………………….

 

Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica na rok 2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębica na rok 2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębica na rok 2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Dębica na rok 2019”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Dębica na rok 2019”.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

                                                                          

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-29012019-r-537.html