Spotkanie sprawozdawcze z realizacji usług społecznych w Klubach Aktywności Lokalnej działających na terenie Gminy Dębica

W piątek 28 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy odbyło się kolejne z serii spotkań poświęcone tematyce usług społecznych realizowanych m.in. w Klubach Aktywności Lokalnej działających na terenie Gminy. Spotkanie miało charakter informacyjno-sprawozdawczy i przedstawiało bogatą ofertę katalogu usług jakie zostały zrealizowane do tej pory w Klubach Aktywności Lokalnej oraz co planowane jest do realizacji w najbliższym czasie. Krótkiej prezentacji dokonała Sylwia Korycka-Żymuła  zastępca dyrektora Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. Uczestnicy spotkania otrzymali również  szczegółowy harmonogram  kolejnych zajęć zaplanowanych do realizacji w miesiącu maju b.r.

Istotą organizowanych spotkań jest także zebranie konkretnych, rzetelnych informacji i opinii seniorów na temat wykonywanych usług, ich zadowolenia jak i również konstruktywnych uwag o charakterze doskonalącym, które pozwolą  w przyszłości na modernizację projektu oraz efektywność świadczenia usług. 

W spotkaniu z liderami Klubów Seniora uczestniczyły władze Gminy: wójt Stanisław Rokosz, zastępca wójta Marek Mikrut, dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Piotr Mączka wraz z zastępcą Sylwią Korycką-Żymuła, Sylwia Asyngier prezes Stowarzyszenia „ Nakręceni na Kulturę” – wykonawca realizowanych usług oraz pracownicy CUS Gminy Dębica – organizator społeczności lokalnej i koordynator indywidualnych planów usług społecznych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zaufanie oraz obecność na zebraniu. Państwa postawa świadczy o zainteresowaniu potrzebami mieszkańców jak i również chęcią współdziałania w rozwoju i realizacji szerokiego pakietu usług świadczonych na terenie Gminy Dębica.

 

Spotkanie odbyło się w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-sprawozdawcze-z-realizacji-uslug-spolecznych-w-klubach-aktywnosci-lokalnej-dzialajacych-na-terenie-gminy-debica-3262.html