Starszy nie znaczy bezradny!

„Bezpieczny Senior – Jak nie zostać ofiarą przestępstwa” to cykl zajęć warsztatowych zorganizowanych w marcu b.r. w Klubach Aktywności Lokalnej działających w ramach projektu „Centrum usług Społecznych Gminy Dębica-nowa jakość życia mieszkańców”. Spotkania odbyły się w 14 miejscowościach na terenie gminy.

Przestępstwa wobec osób starszych nie tracą na popularności. Metody stosowane przez sprawców są coraz bardziej doskonalone, a przestępcy wykazują się bardzo wysublimowaną metodą nawiązywania kontaktu i podtrzymywania konwersacji. Widać to w szczególności na przykładzie postaci, w które wcielają się sprawcy, budując w osobach starszych zaufanie wykorzystują ich łatwowierność i obniżonych poziom czujności. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia  i z typową dla siebie otwartością chętnie nawiązują kontakty z obcymi.

Dzięki zorganizowanym spotkaniom seniorzy z gminy Dębica biorący udział
w projekcie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa oraz podstawami wiktymologii czyli jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Zajęcia poprowadził Paweł Filipek, emerytowany oficer policji z 29 letnim stażem, aktualnie Komendant Straży Gminnej. Podczas spotkań omówiono kategorie przestępstw, jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”, „na policjanta”. Uczestnicy poznali specyfikę zorganizowanych oszustw oraz schemat zachowywania się sprawców. Uwrażliwiono seniorów na sytuację, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa. Poruszono temat kradzieży i włamań do mieszkań, a także kradzieży kieszonkowych czy kradzieży torebek na tzw. „wyrwę”. Problematyka i zakres spotkań był bardzo szeroki nie zabrakło tematów związanych z cyberprzestrzenią, fałszywymi smsami i telefonami oraz jak bezpiecznie poruszać się na drodze. Zapoznano również seniorów ze sposobami właściwego zabezpieczania przed kradzieżą przedmiotów osobistych tj. torebki, karty bankomatowe, telefony czy klucze oraz jak powinni zachować się i postępować w przypadku zagrożenia. Spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze, seniorzy wykazali się duża aktywnością , zadawali pytania , chętnie opowiadali również o swoich przeżyciach, spostrzeżeniach
i doświadczeniu.

Dziękujemy prowadzącemu za zaangażowanie, inspirujące i motywujące warsztaty oraz Stowarzyszeniu Nakręceni na Kulturę” za współpracę i realizację usługi Klub Aktywności Lokalnej.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/starszy-nie-znaczy-bezradny-3199.html