Seniorzy bawili się w Braciejowej

W dniu wczorajszym w Domu Kultury w Braciejowej odbył się piknik integracyjny w ramach usługi społecznej Klub Aktywności Lokalnej z projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”. Uczestnikami wydarzenia byli: Stanisław Rokosz –wójt Gminy Dębica, seniorzy z Gumnisk i Braciejowej, pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ksiądz. Spotkanie stało się okazją wspaniałej, żywiołowej zabawy i integracji

Grill, ciasto, śpiew oraz przygrywający na akordeonie muzyk wprawili wszystkich w dobry nastój urozmaicając tym samym wspólnie spędzony czas. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do korzystania z aktywności, zajęć i spotkań realizowanych w ramach Klubu Aktywności Lokalnej. Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica

Wykonawca usługi Klub Aktywności Lokalnej: Stowarzyszenie „Nakręceni na Kulturę”

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/seniorzy-bawili-sie-w-braciejowej-3389.html