Podsumowali działalność Klubu Aktywności Lokalnej

W sali widowiskowej Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica odbyło się II Forum Seniorów. Podczas spotkania Seniorzy mogli wysłuchać między innymi o zmianach przepisów osób niepełnosprawnych i starszych jak również przysługujących im z tego tytułu świadczeniach oraz poznali techniki relaksacyjne. Forum było również doskonałą okazją do podsumowania usługi Klub Aktywności Lokalnej, a na koniec podziwiali występ zespołów Pustkowianie oraz Heja Hola.

Forum realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica -  nowa jakość życia mieszkańców dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – cz. II Zadanie nr 8 Klub Aktywności Lokalnej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podsumowali-dzialalnosc-klubu-aktywnosci-lokalnej-3755.html