Gimnastyka i taniec dla seniorów w Klubach Aktywności Lokalnej

Gimnastyka/taniec – świetna forma rehabilitacji dla seniorów, a zarazem unikatowy środek antydepresyjny wyzwalający same pozytywne emocje. To forma terapii  oraz sposób pokazania siebie. Połączenie zabawy, tańca, śpiewu i dużej ilości śmiechu towarzyszy seniorom z Kochanówki na każdych zajęciach gimnastyczno-tanecznych organizowanych w ramach Klubu Aktywności Lokalnej.

Prowadzone w przyjaznej atmosferze zajęcia ruchowe, kładące nacisk na gimnastykę z elementami tańca poprawiają oddech, krążenie, rytmikę, a przede wszystkim  kondycje całego ciała i samopoczucie. Bezpiecznie dostosowane do potrzeb uczestników zajęcia są dodatkowo wzbogacone o poprawiające pamięć i koncentrację warsztaty z muzykoterapii. Taki pakiet aktywności dla uczestników to prawdziwy zastrzyk witalności, wigoru i pozytywnych emocji, a zarazem poprawa aktywności fizycznej, psychicznej jak i stymulowanie pamięci, łagodzenie napięć i stanów lekowych. Udział w warsztatach umożliwia uaktywnienie się wszystkim,  również  osobom nieśmiałym, mającym problemy w kontaktach międzyludzkich.

Koncepcją  Klubu Aktywności Lokalnej działającego w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Dębica jest przede wszystkim wyzwolenie w uczestnikach pozytywnych emocji oraz wydobycie pożądanych często niewykorzystywanych i zapominanych już pokładów energii. Wszelkie działania w Klubach podejmowane przez wykfalifikowanych trenerów to oderwanie się od szarej rzeczywistości. Wykorzystywane metody i techniki szkoleniowe łączą ze sobą  dobrą zabawą oraz poprawę kondycji z aktywnymi formami  przywracania sprawności, a wszystko w wyjątkowej, życzliwej atmosferze.

Wykonawcom usługi oraz trenerom serdecznie dziękujemy za współpracę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gimnastyka-i-taniec-dla-seniorow-w-klubach-aktywnosci-lokalnej-3250.html