525 tys. zł na działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych w Gminie Dębica

Wykonawcą nowej usługi społecznej Klub Aktywności Lokalnej wyłonionym w miesiącu wrześniu w wyniku postępowania przetargowego jest  Stowarzyszenie Nakręceni na Kulturę z siedzibą: Pustków-Osiedle 26A, 39-206 Pustków-Osiedle.

Usługa Klub Aktywności Lokalnej skierowana jest głównie do osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach tej usługi przewidzianych jest wiele różnorodnych i atrakcyjnych zajęć tj.:

Pakiety Aktywności: nordic walking z instruktorem, warsztaty z dietetykiem, gimnastyka/taniec, panele edukacyjne, warsztaty rękodzieła, pikniki integracyjne odbywając e się w każdej z miejscowości gminy
Zajęcia sportowe w wodzie
Wydarzenia gminne
Wyjazdy krajoznawczo– aktywizacyjne
Zajęcia prozdrowotne w Uzdrowisku Latoszyn-Zdrój

 

Udział w Klubie Aktywności Lokalnej oznacza atrakcyjne spędzenie czasu wolnego w miłej i przyjaznej atmosferze, ciekawe zajęcia, rozwój zainteresowań, nawiązywanie kontaktów, aktywizację.

Zapisy ruszyły więc jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach tego projektu mieszkańcy z terenu Gminy Dębica mogą skorzystać z bezpłatnych usług społecznych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/525-tys-zl-na-dzialania-na-rzecz-seniorow-i-osob-niepelnosprawnych-w-gminie-debica-2855.html