50 lat razem!

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste spotkanie par z terenu Gminy Dębica odbyło się 21 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie – Osiedlu .

O godz. 9.00 odprawiona została Msza Św. w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu, podczas której małżonkowie odnowili śluby małżeńskie. Następnie Jubilaci udali się do Domu Kultury na dalszy ciąg uroczystości. Spotkanie rozpoczęło się od powitania jubilatów i zaproszonych gości przez gospodarza obiektu Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcina Ciszka. Po przywitaniu gości wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto-lat” przy oprawie muzycznej w wykonaniu Ryszarda Mirowskiego Rafał Mirowski i Magdalena Pych i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. Następnie głos zabrali Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz oraz Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura, którzy pogratulował parom długoletniego pożycia.

Po części artystycznej nadszedł czas na najważniejszy punkt spotkania, wręczenie odznaczeń za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura oraz Sekretarz Gminy Dębica Adrianna Miazga. W tym roku 14 par zostało odznaczone, z czego jedna z nich nie mogło uczestniczyć w uroczystości. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień minionych lat. Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gminę Dębica

Wszystkim parom z okazji Złotych Godów składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych jubileuszy.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/50-lat-razem2023-3387.html