Spotkania Pracowników CUS z mieszkańcami Gminy

29 marca 2022 r. wizytą w Klubie Seniora w Pustkowie zakończono serię spotkań promocyjno-informacyjnych dotyczących świadczenia usług społecznych w Gminie Dębica w ramach realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z programem planowanych do wdrożenia usług społecznych na terenie naszej Gminy oraz wyrazić swoją opinię i propozycję zajęć z jakich chcieliby skorzystać w ramach specjalnie tworzonego na ten cel Klubu Aktywności Lokalnej.

W trakcie spotkań była okazja poznać wiele ciekawych propozycji, które głównie koncentrowały się na aktywności fizycznej, poprawie dobrostanu psychicznego oraz samopoczucia seniorów.

Uzyskane informacje potwierdzają fakt, że bezpośredni kontakt z mieszkańcami daje możliwość zdobycia najrzetelniejszych i sprawdzonych informacji, a posiadana wiedza staje się  konkretną bazą do podjęcia działań oczekiwanych przez najstarszych mieszkańców naszej gminy. 

Wszystkim biorącym udział w naszych spotkaniach serdecznie dziękujemy za bardzo życzliwe przyjęcie, aktywność i zaangażowanie.

Dziękujemy: Bernadecie Ciszek-Klub Seniora Stobierna, Marii Dobrowolskiej- Klub Seniora Stasiówka, Agacie Wiater – Klub Seniora Nagawczyna,  Marcie Wicher z Klubu Seniora w Brzeźnicy, Zofii Strzelczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy,  Halinie Baran z Klubu Seniora w Paszczynie, Urszuli Kamaj z Klubu Seniora w Pustkowie-Osiedlu, Zbigniewowi Cetnarskiemu – Klub Seniora w Kozłowie, Małgorzacie Pikul-Burdzy – Klub Seniora Podgrodzie, Zenonowi Toczyńskiemu- Klub Seniora Latoszyn, Teresie Pietrzyk-Klub Seniora Zawada, Teresie Pawluś z Kochanowki oraz Paniom Marii Drzał i  Marii Mączka z Pustkowa za pomoc w organizacji spotkań.

Źródło: http://www.cusdebica.pl

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkania-pracownikow-cus-z-mieszkancami-gminy-2646.html