Spotkania z seniorami dotyczące świadczenia usług społecznych

W związku z realizacją Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”, od lutego b.r. odbywają się spotkania z seniorami – jedną z głównych grup odbiorców wyłonionych w diagnozie potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej Gminy Dębica. 

Spotkania odbywają się przy udziale zastępcy dyrektora CUS Gminy Dębica, oddelegowanych pracowników oraz liderów i członków poszczególnych Klubów Seniora.

Głównym celem w/w spotkań jest przekazanie informacji o planowanych do wdrożenia usług społecznych na terenie naszej Gminy.

Istotą organizowanych spotkań jest także, zebranie konkretnych, rzetelnych informacji i opinii seniorów dotyczących omawianych usług. Dlatego też po skończonej prezentacji uczestnicy mają możliwość do podjęcia aktywnej dyskusji w zakresie proponowanych usług społecznych, które stają się odpowiedzią na występujące problemy, potrzeby  i oczekiwania w ich grupie wiekowej.

Podczas spotkań, wszyscy dochodzili do wniosku, że usługi społeczne proponowane w naszej Gminie to przyszłość, a utworzone w Gminie Centrum Usług Społecznych to nowoczesne i funkcjonalne podejście, które daje szanse na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla poszczególnych grup oraz efektywność ich świadczenia. Tylko dzięki otwarciu się mieszkańców na proponowane usługi oraz ich koordynacji przez CUS można odczarować stereotyp pomocy społecznej, na rzecz aktywnej integracji i usług społecznych.

Serdecznie dziękujemy osobom organizującym spotkania: Paniom Bernadecie Ciszek, Marii Dobrowolskiej oraz Agacie Wiater z miejscowości: Stobierna, Stasiówka i Nagawczyna za życzliwe przyjęcie, zaangażowanie i chęć wspólnego działania w zakresie wypracowania Programu Usług Społecznych. Dziękujemy również przedstawicielkom Klubu Seniora z Pustkowa za przybycie i udział w  spotkaniu, które odbyło się w siedzibie CUS Gminy Dębica.  

Najbliższe spotkania odbędą się m.in. w Brzeźnicy, Paszczynie, Pustkowie-Osiedlu, Kozłowie, Podgrodziu i Zawadzie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkania-promocyjno-informacyjne-dotyczacych-swiadczenia-uslug-spolecznych-w-gminie-debica-2591.html