Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Dębica odbyło się spotkanie informacyjno-podsumowujące  świadczenie planowanych usług społecznych w Gminie Dębica w ramach realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Do udziału w spotkaniu z przedstawicielami samorządu gminnego – Zastępcą Wójta Markiem Mikrutem, Sekretarz Adrianną Miazgą , Dyrektorem Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Piotrem Mączka, Zastępca Dyrektora CUS Sylwią Korycką- Żymuła, Dyrektorem Centrum Kultury
i Bibliotek Marcinem Ciszkiem i pracownikami CUS zaproszeni zostali radni, sołtysi oraz liderzy Klubów Seniora z terenu Gminy Dębica.

Podobne spotkania z członkami klubów seniora odbywały się już wcześniej, a ich celem było zebranie konkretnych, rzetelnych informacji i opinii seniorów na temat planowanych dla nich usług.

Uczestnicy wczorajszego spotkania mieli okazję zapoznać się z ramowym harmonogramem usług  oraz wyrazić swoją akceptację i zdanie na temat wcześniej już proponowanych przez nich samych zajęć
z jakich chcieliby skorzystać w ramach specjalnie tworzonego na ten cel Klubu Aktywności Lokalnej.

Obok podejmowanych już działań, mających na celu udzielanie pomocy przez CUS, będzie on aktywny w nowych innych obszarach, np. kulturze, edukacji, profilaktyce zdrowotnej czy rekreacji. Dzięki temu poszerzy on swoje działania co poszerzy grono odbiorców. Kolejnym pozytywem jest wzrost w stosunku do lat wcześniejszych liczby godzin zajęć i warsztatów dedykowanych seniorom oraz osobom niepełnosprawnym, młodzieży a także całym rodzinom, które wymagać będą pomocy lub specjalistycznego wsparcia. Jak sami przyznali uczestnicy oferta przedstawiona przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica jest najkorzystniejsza i najbardziej różnorodna w okolicy.

Usługi społeczne proponowane w naszej Gminie to przyszłość, a utworzone Centrum to nowoczesne i funkcjonalne podejście, które daje szanse na ich rozwój, zwiększenie ich dostępności dla poszczególnych grup oraz efektywność ich świadczenia.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-debica—nowa-jakosc-zycia-mieszkancow-2686.html