Spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół w sprawie usługi społecznej Kluby Rodzinne.

W dniu 07 czerwca 2022 r. w Domu Kultury w Nagawczynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanych do wdrożenia Klubów Rodzinnych – nowej usługi społecznej wprowadzanej w ramach realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Do udziału w spotkaniu z przedstawicielami samorządu gminnego – Zastępcą Wójta Markiem Mikrutem, Dyrektorem Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica Piotrem Mączka, Zastępca Dyrektora CUS Sylwią Korycką- Żymuła, Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dębicy Zdzisławem Siwula i pracownikami CUS zaproszeni zostali dyrektorzy poszczególnych szkół z terenu Gminy.

W trakcie spotkania otrzymaliśmy konkretne, rzetelne informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań pedagogów względem tworzonych na potrzeby realizacji Projektu CUS – Klubów Rodzinnych.

Wszystkim obecnym na spotkaniu dziękujemy za  udział, wiele kreatywnych pomysłów  oraz  zaangażowanie w realizację działań CUS na rzecz lokalnej społeczności.

 

Spotkanie odbyło  się w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”,  finansowanego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-z-dyrektorami-szkol-w-sprawie-uslugi-spolecznej-kluby-rodzinne-2729.html