Gmina nie pośredniczy w sprzedaży węgla

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczących zakupu węgla, Urząd Gminy Dębica informuje, że nie pośredniczy w żaden sposób w jego kupnie oraz sprzedaży, nie prowadzi też zapisów na jego zakup. Nabycie ww. surowca jest kwestią indywidualną każdego mieszkańca i w jego sprzedaży bierze udział wyłącznie podmiot, który go dystrybuuje, nie Gmina.

Tutejszy Urząd może jedynie wydać mieszkańcowi kserokopię złożonej przez niego deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do systemu CEEB zgodnie z wymogami ustawy, która jest  wymagana do okazania przy zakupie węgla.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gmina-nie-posredniczy-w-sprzedazy-wegla–2727.html