Informacja o sprzedaży końcowej węgla

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 877) – Gmina Dębica informuje, że od 16 maja 2023 r. uruchomiona została sprzedaż końcowa węgla, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Dębica od 16 maja 2023 r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi:

Kostka – 18 ton;
Orzech – 46 ton;

Ekogroszek – 102 tony.

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 2 000 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych przypadających na jedno gospodarstwo domowe oraz ograniczeń terytorialnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica od dnia 16 maja br. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-sprzedazy-koncowej-wegla-3288.html