Spotkanie z sołtysami

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz. Przywitał wszystkich uczestników spotkania. W szczególny sposób powitał nowego Sołtysa Sołectwa Kochanówka Zenona Krucha. Życzył dobrej współpracy oraz satysfakcji z pracy na rzecz mieszkańców sołectwa.

Głównym tematem była dystrybucji węgla przez samorządy. Gmina Dębica jest w drugim etapie czyli oczekuje na kontakt spółki Skarbu Państwa, która jest uprawniona do dystrybucji węgla dla samorządów. Gmina Dębica proponuje, aby wykorzystać bocznicę kolejową w Kochanówce. Na terenie Gminy Dębica będą trzy punkty dystrybucji dla mieszkańców w Podgrodziu, Brzeźnicy i Kozłowie. Węgiel ma posiadać odpowiednie certyfikaty oraz pochodzić od sprawdzonych dostawców. Gmina zakupi tonę węgla w maksymalnej cenie 1 500 zł. Maksymalna cena sprzedaży mieszkańcom to 2 000 zł za tonę. Podkreślono, że Gmina będzie opłacać transport węgla z miejsca wskazanego przez spółkę Skarbu Państwa do miejsc dystrybucji na terenie gminy. Kolejne koszty, które poniesie gmina to opłata za składowanie, nadzór oraz załadunek. Koszty te zostaną pokryte różnicą ceny zakupu i sprzedaży, czyli do 500 zł za tonę. Z trzech punktów dystrybucji węgiel odbierać będą mieszkańcy we własnym zakresie. Uprawnionymi do zakupu węgla po konkurencyjnej cenie są osoby, które spełniają kryteria takie jak przy dodatku węglowym. Gmina Dębica złożyła zamówienie na 6 tys. ton węgla i będzie go dystrybuować poprzez zawarcie umowy z podmiotami zewnętrznymi. Złożono 4 600 wniosków na dodatek węglowy, z czego 2 300 zostało do tej pory rozpatrzonych pozytywnie. Część mieszkańców wycofała wnioski. Do weryfikacji pozostało około 1 700 wniosków. Wszyscy pracownicy CUS są zaangażowani w weryfikację wniosków o dodatek węglowy. Ponadto zaangażowane są 4 osoby z urzędu, które wykonują rzeczy techniczne czyli np. wprowadzają dane do systemu.

Więcej na ten temat pod linkiem: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wnioski-o-zakup-wegla-2961.html

Następnie Wójt Gminy Dębica podziękował dyrektorom Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica za zaangażowanie. Podkreślił, że aby do końca listopada rozpatrzyć wnioski muszą być angażowani kolejni pracownicy z Urzędu Gminy. Złożono 4 600 wniosków na dodatek węglowy, z czego 2 300 zostało do tej pory rozpatrzonych pozytywnie. Część mieszkańców wycofała wnioski. Do weryfikacji pozostało około 1 700 wniosków. Wszyscy pracownicy CUS są zaangażowani w weryfikację wniosków o dodatek węglowy. Ponadto zaangażowane są 4 osoby z urzędu, które wykonują rzeczy techniczne czyli np. wprowadzają dane do systemu.

Wnioski można składać od 7 listopada br. do końca miesiąca.

Wnioski, które mogą zostać ponownie rozpatrzone zostaną zweryfikowane. W przypadku decyzji odmownych, które się uprawomocniły będzie trzeba złożyć ponowny wniosek. Jeżeli mieszkaniec kupił węgiel po preferencyjnych cenach przez stronę internetową nie może skorzystać z zakupu węgla od gminy. W pierwszej kolejności sołtysi otrzymają vademecum wiedzy, aby ją usystematyzować w związku ze zmianami ustawy.

Następnie Skarbnik Gminy Dębica Marta Panek przedstawiła wstępny plan budżetu na 2023 rok. Wspomniała, że budżet na 2023 rok będzie miał deficyt, który zostanie pokryty tak zwanymi wolnymi środkami. Przestawiła kwoty wpływów oraz wydatków w 2023 roku. Zastępca Wójta Jacek Drobot przedstawił zadania inwestycyjne na 2023 rok.

Wójt Stanisław Rokosz zaapelował do sołtysów Gumnisk i Braciejowej, aby interweniowali u mieszkańców w sprawie kanalizacji. Jest to szkoda dla budżetu. Przy budowie kanalizacji nie da się przesunąć rur o parę metrów, bo przy kanalizacji nie ma ciśnienia jak przy wodociągu. Następnie poinformował o wieczornych wyjazdach, na których będą analizowane punkty oświetlenia do zlikwidowania w celu redukcji wydatków na oświetlenie drogowe. Cena za energię to cena netto, a nie wiadomo jaka będzie stawka podatku na energię elektryczną w 2023 roku.

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-z-soltysami-2963.html