Dystrybucja węgla po 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dniem 30 czerwca 2023 r. upłynął termin na składanie przez gospodarstwa domowe wniosków o zakup węgla w ramach tzw. sprzedaży końcowej, natomiast 31 lipca 2023 r. zakończyła się sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych na zasadach określonych przepisami ww. ustawy.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło samorządom interpretację, zgodnie z którą gminy będą miały możliwość wykorzystania węgla zakupionego na podstawie ustawy na realizację zadań własnych, w szczególności na zadania związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, wspierania rodziny lub też edukacją publiczną.

W ocenie Ministerstwa dopuszczalna jest dalsza sprzedaż węgla gospodarstwom domowym już poza zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym, jako realizacja zadania własnego gmin, lecz po spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.    

Gmina Dębica rozważa dalszą sprzedaż pozostałego węgla dla gospodarstw domowych w cenie 1 800 zł za 1 tonę, nie licząc kosztów transportu do mieszkańca.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o zgłaszanie zainteresowania zakupem węgla w terminie do dnia 15 września 2023 r., poprzez podanie ilości i rodzaju sortymentu potrzebnego paliwa. Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13 w Dębicy, pokój nr 23 lub telefonicznie pod numerem telefonu 14 680 33 21.

Rozeznanie zainteresowania mieszkańców zakupem węgla od gminy na przedstawionych warunkach pozwoli na podjęcie dalszych działań związanych z dystrybucją pozostałego węgla.

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dystrybucja-wegla-po-31-lipca-2023-r-3549.html