Zakup węgla

Wójt Gminy Czarna informuje, że gmina przystąpiła do programu rządowego: zakup preferencyjny węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe.

Zapisy zapotrzebowania mieszkańców na węgiel odbywać się będą w  dniach  3 – 14 listopada w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej w  godzinach od 8.00 do 15.00.

W sprzedaży będzie węgiel pochodzący z importu.

Gmina nie ma wpływu na jakość węgla.

Realizację zadania w imieniu Gminy będzie prowadziła firma Ślusarstwo Radzik w Czarnej, ul. Spółdzielcza 18.

                                                                                              

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1492&akcja=artykul