Spotkanie pracowników CUS w Klarysewie

W dniu 06 czerwca b.r. w rezydencji Prezydenta RP Klarysew w Konstancinie-Jeziorne odbyło się spotkanie pracowników centrów usług społecznych. W wydarzeniu uczestniczyły koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej CUS Gminy Dębica.

W trakcie spotkania miały miejsce dwie równoległe moderowane dyskusje grupowe oraz wspólna cześć szkoleniowa dotycząca metodyki pracy w bezpośredniej styczności ze społecznością lokalną oraz tworzenie planu OSL prowadzona przez dra hab. Bohdana Skrzypczaka.

Spotkanie odbyło się w ramach syklu spotkań z kadrami CUS i miało na celu umożliwienie wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem centrów, wspólną dyskusję nad potencjałem CUS w zakresie rozwoju i integracji usług społecznych oraz zebranie dobrych praktyk.

Konferencja odbyła się na zaproszenie Przewodniczącego Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju dra hab. Marka Rymszy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-pracownikow-cus-w-klarysewie-2728.html