Konferencja na temat Centrum Usług Społecznych

24 listopada 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zorganizował konferencję dotyczącą projektu realizowanego w Gminie Dębica pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie stało się okazją do zapoznania radnych Gminy Dębica z założeniami projektu oraz z planowanym przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Konferencję prowadziła Pani Sylwia Korycka-Żymuła Zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy informując, że zapotrzebowanie na usługi społeczne wzrasta systematycznie w naszym społeczeństwie lokalnym. Gośćmi a zarazem prelegentami byli: Pani Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. W podsumowaniu konferencji Wójt Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz podkreślił, że Centrum Usług Społecznych daje szanse na integrację, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców. Powyższa konferencja połączona była z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Wójt Gminy Dębica wraz z zastępcami, przewodniczącym Rady Gminy Dębica oraz dyrektorzy podległych jednostek złożyli życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zawodowej, wypełniają trudną służbę drugiemu człowiekowi. Konferencja poprzedzona była szkoleniem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy prowadzonym przez dr Krzysztofa Brocławika, podczas którego otrzymali wiedzę i umiejętności dotyczące sprawnego i skutecznego działania.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/konferencja-nt-uslug-spolecznych-2423.html