Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców

Prelekcje, rozmowy, wymiana doświadczeń, podziękowania za współpracę, podsumowanie działalności oraz prezentacja usług społecznych realizowanych w Gminie Dębica, czyli … konferencja CUS-u. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń wszystkim pracownikom pomocy społecznej.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”, w ramach którego mieszkańcy z terenu Gminy Dębica mogą korzystać z bezpłatnych usług społecznych współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania CUS-u jest między innymi: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.