OSP Paszczyna ponownie włączona w KSRG

Ochotnicza Straż Pożarna w Paszczynie została ponownie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na nowych zasadach, tj. na okres pięciu lat. W ubiegły piątek, 6 lutego br., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu do KSRG.

Z rąk komendanta powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztofa Marka, w obecności zastępcy wójta gminy Dębica Marka Mikruta, decyzję odebrał Naczelnik OSP Paszczyna druh Wojciech Wolak.

Jednostka OSP Paszczyna należy do grupy najaktywniejszych i najlepiej wyposażonych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W roku 2020 roku jednostka OSP Paszczyna  zakończyła realizację  projektu  „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie”. W wyniku tego projektu jednostka otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Całość zadania opiewała na kwotę 274 tys. zł z czego 233 tys. zł pochodziło z RPO, a 41 tys. zł to dotacja celowa z Urzędu Gminy Dębica. Ponadto jednostka na bieżąco korzysta z możliwości pozyskiwania sprzętu, zarówno ze środków unijnych jak i rządowych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-paszczyna-ponownie-wlaczona-w-ksrg-1981.html