Dług umorzony. Żywe lekcje historii w Stobiernej nie znikną.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Dębica odbyło się spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera. Zastępca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut podziękował w imieniu Wójta Stanisława Rokosza za dotychczasową współpracę oraz działalność w Osadzie Słowiańskiej w Stobiernej.  Przedstawił również opis stanu w jakim znajduje się osada. Nie kryjąc przy tym, że po okresie dzierżawy, wymagane jest wykonanie wielu kosztownych prac.

Ze względu na liczne ograniczenia wprowadzone przez rząd Osada w Stobiernej nie była w stanie prowadzić swojej działalności, a co za tym idzie zarabiać i opłacać swoich zobowiązań względem Gminy. Wójt Gminy Dębica, w poprzednim roku złożył obietnicę pomocy Stowarzyszeniu i słowa dotrzymał. Podczas spotkania wręczono decyzję o umorzeniu płatności z tytułu dzierżawy grody w wysokości ponad 21 tys. zł. Jak mówi sam Prezes stowarzyszenia jest to bardzo hojny gest pomocy, bez którego Stowarzyszenie nie mogłoby kontynuować swojej działalności. Nie krył również zaskoczenia, wnioskował o zaledwie połowę tej kwoty.

Obecnie Osadą Słowiańską zarządza Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. „Gród wymaga gruntownego remontu. Obecnie opracowywany jest ścisły kosztorys odbudowy osady do stanu, w którym pracownicy Centrum Kultury, jak i zwiedzający będą mogli bezpiecznie kontynuować żywe lekcje historii. Wyremontowana musi zostać palisada, wieża, brama oraz strzecha na dachach. Szacuje się, że koszty te wyniosą ponad 100 tys. zł. Grodu nie zamykamy, jest już wstępna koncepcja organizacji działalności.” – mówi Marcin Ciszek Dyrektor CKIB Gminy Dębica

Agata Wiater – Radna Gminy Dębica i Przewodnicząca Komisja Infrastruktury Społeczno-Oświatowej wyraziła swoje zadowolenie z deklaracji dalszej chęci współpracy Gminy Dębica i Stowarzyszenia Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera. Nie mniej jednak, w chwili obecnej najważniejsze jest przywrócenie osady do staniu używalności. W obecnej chwili jest ona w fatalnym stanie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dlug-umorzony-zywe-lekcje-historii-w-stobiernej-nie-znikna-1982.html