Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy Stowarzyszeniu Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera na prowadzenie Osady Słowiańskiej w Stobiernej

Gmina Dębica nie likwiduje Osady Słowiańskiej. Zmienia się tylko podmiot zarządzający, którym będzie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
Otrzymałem pełnomocnictwo do sfinalizowania porozumienia poprzez zlecenie usług edukacyjnych pt. „Żywe lekcje historii”. Prowadziłem rozmowy z Panem Piotrem Kamińskim w tej sprawie, ale niestety pandemia i obostrzenia uniemożliwiły takie rozwiązanie do dnia dzisiejszego.
Brak opłat za dzierżawę nie stanowił najważniejszego problemu we współpracy ze Stowarzyszeniem. Od dłuższego czasu pojawiały się kłopoty w dotrzymaniu zapisów umowy przez zarządcę, w tym przede wszystkim w kwestii utrzymania osady w dobrym stanie technicznym, na co wielokrotnie zwracali uwagę zarówno radni jak i mieszkańcy Gminy. Z uwagi na zły stan techniczny Grodu, chcąc zapobiec dalszej degradacji podjąłem decyzję o wypowiedzeniu umowy nie wykluczając dalszej współpracy.
Brak jest delegacji prawnej do zastosowania powszechnego zwolnienia z płatności czynszów najmu przez Wójta Gminy Dębica, ale dla Stowarzyszenia, w obecnym stanie prawnym, po udokumentowaniu sytuacji finansowej, istnieje możliwość rozpatrzenia wniosku o zastosowanie ulgi. Nadmieniam, że Stowarzyszenie mogło skorzystać ze wsparcia Rządu w ramach tarcz antykryzysowych. W tym kontekście dziwi więc negatywny komentarz jednego z radnych, który nigdy nie interesował się stanem obiektu ani działalnością Stowarzyszenia w Stobiernej.
W najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone prace renowacyjne obiektu, a po ich zakończeniu ponownie zostanie udostępniony dla zwiedzających.
Wójt Stanisław Rokosz spotka się z Prezesem Piotrem Kamińskim aby podziękować za dotychczasową działalność i ustali możliwość wsparcia oraz dalszej współpracy.
Dziękuję za wszystkie uwagi oraz komentarze, które świadczą tylko o potrzebie istnienia takiego obiektu.

 

Zdzisław Siwula

Zastępca Wójta Gminy Dębica 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/oswiadczenia-osada-1926.html