Co dalej z Grodem w Stobiernej w Gminie Dębica

Umowa rozwiązana, ale dług umorzony. Porozumienie dotyczące dzierżawy osady słowiańskiej w Stobiernej pomiędzy Stowarzyszeniem Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera, a Gminą Dębicą zostało zerwane. Współpraca zakończona została pozytywnym akcentem – wójt zdecydował umorzyć zaległe płatności, które wynikły z braku możliwości działania w trakcie pandemii i pozostawił otwartą furtkę do dalszego współdziałania w przyszłości.

Zaległości w płatnościach za dzierżawę osady nie były najważniejszym problemem we współpracy.  Decyzję o zerwaniu umowy ze stowarzyszeniem podjęto z powodu złego stanu technicznego grodu w Stobiernej. Oceny na miejscu dokonała Komisja Infrastruktury Społeczno-Oświatowej.

Po wypowiedzeniu umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Słowian Doliny Wisłoki Palana Gera pieczę nad grodem słowiańskim obejmie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.

Ponowne otwarcie Grodu Słowiańskiego w Stobiernej zostało zaplanowane w okolicach maja. Ma na to wpływ zarówno szybkie zabezpieczenie środków na remont, jego wykonanie,  jak i bieżąca sytuacja epidemiologiczna w kraju. Jednak Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica nie próżnuje. Pracownicy jednostki przygotowują się merytorycznie do podjęcia pracy w nowym miejscu.