OSP Brzeźnica oficjalnie włączona do KSRG

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy otrzymała dziś oficjalnie akt włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na ten dzień strażacy z Brzeźnicy z pewnością czekali. Ich jednostka oficjalnie została przyjęta do KSRG. Podczas wydarzenia, które odbyło się przy remizie w Brzeźnicy obecni byli przedstawiciele Parlamentu, jednostki Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz władze Gminy Dębica

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. 

Jednostki OSP aspirujące do KSRG poddawane są zwykle inspekcji gotowości operacyjnej, której celem jest weryfikacja parametrów warunkujących możliwość jej włączenia do struktur systemu. Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, gdy posiadają co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, a także urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. Dodatkowo jednostki OSP, które aspirują do KSRG muszą posiadać na swoim wyposażeniu zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy, co najmniej 4 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych i zestaw hydrauliczny.

Uroczystość prowadził Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcin Ciszek. Na wydarzenie przybyli goście: Senator RP Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec,  Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Radni Gminy Dębica Renata Różak, Jan Halwa, Lech Żurek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Marek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek, Zastępcy Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot i Marek Mikrut, Sekretarz Gminy Dębica Adrianna Miazga oraz Prezes Latoszyna Zdroju Bogdan Wójcik.

Tuż po wysłuchaniu hymny państwowego w obecności zastępów strażackich i pocztów sztandarowych Prezes OSP Brzeźnica Mateusz Skrzypek przywitał zaproszonych gości.  Przedstawiciel KPSP w Rzeszowie przekazał na ręce Prezesa OSP Brzeźnica akt przystąpienia do KSRG.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-w-brzeznicy-oficjalnie-wlaczona-do-ksrg-3661.html