OSP Brzeźnica włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Fot.: OSP Brzeźnica

To już piąta jednostka z terenu Gminy Dębica, którą zdecydowano się włączyć do KSRG. OSP Brzeźnica dołączyła do strażaków z Paszczyny, Pustkowa, Pustyni i Podgrodzia.

System ma na celu zapewnienie efektywnej współpracy należących do niego jednostek straży, służb i instytucji. „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń – możemy przeczytać na rządowej stronie KSRG”.