OSP Brzeźnica włączona w KSRG

Kolejna Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Dębica została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie włączono OSP Brzeźnica, natomiast już w KSRG włączone są OSP Paszczyna, OSP Pustków, OSP Pustynia i OSP Podgrodzie.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Składamy serdeczne gratulacje dla funkcjonujących w KSRG OSP, życzymy Wam wytrwałości, dużo zdrowia, sił i zapału do tej trudnej, społecznej pracy na rzecz społeczności. 

Zdaniem Strażaków dużą rolę wspierającą i szczególne działania w kierunku włączenia OSP Brzeźnica do KSRG podjął Poseł Zbigniew Chmielowiec, a zarazem Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, jak również Komendant PSP w Rzeszowie i Komendant PSP w Dębicy, za co składamy serdeczne podziękowania w imieniu Gminy Dębica, ponieważ włączenie Jednostek OSP Gminy Dębica jest na nas dużym wyróżnieniem.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-brzeznica-wlaczona-w-ksrg-3531.html