OSP Podgrodzie w Krajowym Systemie

Z dniem dzisiejszym jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrodziu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Składamy serdeczne gratulacje zarządowi jednostki, wszystkim druhom i druhnom za gotowość do działań. Na uwagę zasługuje również rola Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofa Marek oraz władz Gminy Dębica, którzy podjęli stosowne działania zmierzające do włączenia KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest częścią systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia, dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami.

Druhowie mają nadzieję, że jednostka dzięki włączeniu do KSRG będzie się jeszcze prężniej rozwijała i sprosta wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi akcje ratowniczo gaśnicze.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-podgrodzie-w-krajowym-systemie-3265.html