OSP Brzeźnica w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

To już oficjalne. OSP Brzeźnica w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. To kolejna Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Dębica włączona do KSRG. Aby jednak tak się stało, druhowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami i przejść inspekcję gotowości operacyjnej.

Na uroczystym przekazaniu aktu włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przy remizie w Brzeźnicy obecni byli między innymi przedstawiciele parlamentu, jednostki Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, władze Gminy Dębica, oraz zastępy strażackie i poczty sztandarowe. Celem inspekcji gotowości operacyjnej jest weryfikacja parametrów warunkujących możliwość włączenia jednostki do struktur systemu. OSP Brzeźnica spełniła wszystkie warunki.