Najnowocześniejszy wóz na Podkarpaciu trafił do OSP Paszczyna

Strażacy powitali nowy sprzęt! Wóz oficjalnie zajął swoje miejsce w garażu paszczyńskiej remizy. Jest to jeden z najnowocześniejszych pojazdów w kraju i pierwszy tego typu samochód ratowniczo-gaśniczy na terenie całego powiatu dębickiego. Dzięki niemu, OSP Paszczyna będzie mogła jeszcze lepiej odpowiadać na apele potrzebujących również poza granicami gminy.

Przez swoje położenie na mapie, OSP Paszczyna jest uważana za szczególną jednostkę. Bliska odległość od autostrady oraz zakładów chemicznych sprawia, że druhowie muszą być wyjątkowo czujni. Jak mówi komendant, skuteczność straży nie zależy jedynie od sprzętu, ale przede wszystkim od zaangażowania jej członków.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania kosztował około 1,4 mln zł. Jego zakup to zasługa wielu. Środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dużą część pokryła również Gmina Dębica wraz ze sponsorami – w tym między innymi PGO w Paszczynie.

Nie tylko Paszczyna – teraz również Podgrodzie. 1 maja jednostka OSP w Podgrodziu została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Otworzy to przed nią nowe możliwości rozwoju.