Strażacy z Paszczyny będą mieli nowy samochód ratowniczo – gaśniczy

FOT. ZOSRP Gminy Dębica

Jednostka OSP Paszczyna znalazła się na liście jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. Resort spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, że w środę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2022 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 6×6 zostanie sfinansowany częściowo z dofinansowania i częściowo z budżetu Gminy Dębica.
Jednostka OSP Paszczyna jest obecnie jedną z najprężniej działających Ochotniczych Straży w Gminie Dębica. Do swojej dyspozycji posiadają 2 pojazdy ratowniczo – gaśnicze, które łącznie były użyte w 2021 r. 86 razy.

Składamy serdecznie podziękowania Posłowi na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz innym osobom zaangażowanym w pozyskanie dofinansowania.
Gratulacje należą się również zarządowi OSP Paszczyna, którzy ponownie udowodnili swoją skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój swojej jednostki.

 

Źródło: Gmina Dębica