Nowy samochód gotowy do wyjazdów

Od dzisiaj jednostka OSP Paszczyna cieszyć się może fabrycznie nowym samochodem. Za kwotę ok 1 400 000 zł został zakupiony ciężki samochód ratowniczo gaśniczy marki Scania. Na jego zakup jednostka OSP Paszczyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł., pozostała część pochodziła z Gminy Dębica oraz sponsorów.

Jednostka OSP Paszczyna jest obecnie jedną z najprężniej działających Ochotniczych Straży w Gminie Dębica. Do swojej dyspozycji posiadają 2 pojazdy ratowniczo – gaśnicze, które łącznie były użyte w 2022 r. ponad 60 razy.

Dotacja pochodzi z montażu finansowego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządów terytorialnych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-samochod-gotowy-do-wyjazdow-3263.html