Średni samochód ratowniczo – gaśniczy od Gminy Dębica dla ukraińskiego miasta Icznia

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy od Gminy Dębica dla ukraińskiego miasta Icznia. Tamtejsza straż pożarna otrzymała wsparcie w ramach podpisanej niedawno umowy partnerskiej pomiędzy samorządami. Kluczyki oficjalnie przekazane, pojazd już służy naszym sąsiadom.

Samochód własnymi zasobami wyremontowała jednostka OSP Paszczyna. Wóz nie pojechał pusty. Strażacy OSP Gminy Dębica wyposażyli go w podstawowy sprzęt: agregat prądotwórczy, pompę szlamową, komplety ubrań, hełmy bojowe, węże, rękawice, buty, latarki, prądownice, rozdzielacze, siekiery, łopaty i widły.

Umowa partnerska Gminy Dębica oraz ukraińskiego miasta Icznia obejmuje m.in. działania w zakresie gospodarki, kultury i edukacji, porządku publicznego, oraz inwestycji.