Delegacja z Miasta Icznia

W dniach 26-27 stycznia 2023 r. gościliśmy delegację z ukraińskiego Miasta Icznia. Burmistrz, jej Zastępca, Doradca ds. Inwestycji oraz przedsiębiorca przyjechali do Gminy Dębica z polecenia Urzędu Miasta Rzeszów, z którym zarówno Miasto Icznia, jak i Gmina Dębica współpracowali przy różnych projektach.

Wizyta była bardzo owocna. Strona ukraińska poznała schemat aplikacji o środki unijne oraz zapoznała się z ich efektami odwiedzając m.in. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie i Uzdrowisko Latoszyn. Wizyty również odbyły się w Firmie Śnieżka SA, Hutchinson oraz Agregaty Pex-Pol Plus.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 27 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębica, Wójt Stanisław Rokosz zadeklarował pomoc dla naszych sąsiadów, natomiast przedstawiciele Miasta Icznia wyrazili nadzieję, że Gmina pomoże im również w odbudowie ich zniszczonego działaniami wojennymi miasta poprzez wspólne aplikowanie do programów unijnych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/delegacja-z-miasta-icznia-3089.html