Gmina Dębica rozpoczyna współpracę z ukraińskim miastem Icznia

Gmina Dębica rozpoczyna współpracę z ukraińskim miastem Icznia. Delegacja z obwodu czernichowskiego odwiedziła nasz region. Wójt Stanisław Rokosz pokazał przybyłym gościom – Pani Burmistrz wraz z zastępcą oraz doradcami jedne z najważniejszych inwestycji i kluczowych miejsc. Wizyta była krótka, lecz program wycieczki naszpikowano atrakcjami.

To dopiero początek wspólnych relacji. Jednymi z pierwszych i najważniejszych działań ma być pomoc Gminy Dębica w odbudowanie zniszczonego działaniami wojennymi miasta Icznia.

Pomysł nawiązania relacji z ukraińskim miastem popiera również Rada Gminy Dębica. Na ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęto uchwałę „w sprawie zawarcia umowy o współpracę pomiędzy samorządami miasta Icznia oraz Gminy Dębica.”